ปัญหาจากพฤติกรรมวัยรุ่น

texting-1999275_1280

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นปัญหาพฤติกรรมในหลายๆ ด้านเช่นความดื้อการไม่เชื่อฟังการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับความสัมพันธ์ทางเพศและเพศการใช้ยาการฝ่าฝืนกฎหมาย

และปัญหาพฤติกรรมบางอย่างมักต้องได้รับการปกป้องเป็นเวลานาน และที่สำคัญกว่านั้นในการแก้ปัญหาการป้องกันควรเริ่มจากการส่งเสริมสุขภาพจิตตั้งแต่อายุยังน้อยเด็กที่มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีการสร้างภูมิคุ้มกันในโรคทางจิตเวชต่างๆและสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นได้ และครู และผู้ที่ทำงานกับเด็กควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเด็กและวัยรุ่น นอกจากนี้สังคมและสิ่งแวดล้อมควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเด็ก และวัยรุ่น

 

ปัญหาจากพฤติกรรมวัยรุ่น

 • ไมตั้งใจเรียน
 • ติดเกม
 • ติดการพนัน
 • การศึกษาการปรับตัว
 • สาเหตุของปัญหาทางเพศ
 • ใช้ และติดยาเสพติด
 • พฤติกรรมที่ผิดปกติ
 • อาการซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
 • บุคลิกภาพผิดปกติ

 

สาเหตุของปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น

 • การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของร่างกายสารสื่อประสาทการเจ็บป่วยทางร่างกายโรคทางระบบประสาทสารพิษ
 • จิตใจบุคลิกภาพมุมมองโลกการปรับตัว
 • การเข้าสังคมการอบรมเลี้ยงดูและตัวอย่างของสื่อโซเชียลต่างๆ