จุดเน้นการพัฒนาของวัยรุ่นไทย เพื่อป้องกันกับปัญหาพฤติกรรม

pokemon-1543556_1280

หลายคนอาจสงสัยว่า จุดเน้นของการพัฒนาวัยรุ่นไทย เพื่อป้องกันกับปัญหาพฤติกรรม มาจากอะไร?? วันนี้ลองทมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง??

 

#เป้าหมายของการพัฒนาคือการเข้าถึงไอคิว

มีการพัฒนาทุกด้านที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข

 

#การศึกษามุ่งเน้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองการคิดด้วยตนเอง

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีอิสระสูง ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเองมีความรู้ด้านวิชาการมากขึ้นทุกวันครูไม่สามารถสอนความรู้ทั้งหมดได้อีกในอนาคตการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญมากรวมถึงการเลือกแหล่งข่าวเพื่อให้ได้สิ่งที่ถูกต้อง

 

#ค้นหาตัวตนส่วนบุคคล

เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเด็กๆ จะเริ่มเข้าใจตัวเอง รู้จักตัวเองดีกว่าคุณ ทักษะที่คุณชื่นชอบคืออะไร? อะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อน คุณต้องการเรียนที่ไหน เธออยากทำอะไรล่ะ? รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศเช่นกัน

 

#การทำงานร่วมกัน

ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ติดตามที่ดีวินัยส่วนบุคคลและกลุ่มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการเจรจาต่อรอง

 

#แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ

ผู้ปกครองควรฝึกให้ลูกทำและกระทำด้วยตนเอง พอใจและภาคภูมิใจในผลงานของพวกเขา ความสุข การสังเกตเป็นสิ่งที่ท้าทายไม่ใช่ความท้อแท้ ต่อสู้เพื่อการทำงานเพลิดเพลินกับงานและเผชิญกับปัญหาเสมอ

 

#วงจรแห่งความสุขในชีวิต

เด็กทุกคนควรมีวิธีทำให้ตัวเองมีความสุข และสนุกกับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยการทำงานหรือกิจกรรมที่จะทำให้คุณพึงพอใจโดยปกติแล้วสิ่งที่คุณชอบหรือมีความเชี่ยวชาญทำดีประสบความสำเร็จมีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ เด็กที่มีวงจรสุขมักไม่ใช้ยาหรือมีเซ็กส์

 

#การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นวิธีการทำ??

การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่นจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อพัฒนาเด็กในทุกพื้นที่ในเวลาเดียวกันทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม

 

#ใครสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเด็กและวัยรุ่น

เด็กๆ ได้รับอิทธิพลจากคนใกล้ชิด เริ่มต้นด้วยพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทเพื่อนเพื่อนบ้าน เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนพวกเขาได้รับอิทธิพลจากครูและเพื่อนนักเรียน ผู้สูงอายุและผู้ใต้บังคับบัญชาและจากปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเด็กการส่งเสริมพัฒนาการเด็กจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เริ่มต้นที่บ้านการศึกษาต่อเนื่องและสังคมรอบตัวเด็กทุกคนควรมีส่วนร่วมในการช่วยให้เด็กเรียนรู้ไม่เพียง แต่เด็กๆ ของตัวเอง แต่ยังรวมถึงเด็กคนอื่นๆ เมื่อพวกเขามีโอกาส เพราะในท้ายที่สุดทุกคนต้องอยู่ด้วยกันในสังคมเดียวกัน

 

ตัวอย่าง การช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีสำหรับเด็ก

ความหมาย ช่วยในการสร้างสังคมที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เด็กมีปัญหาพวกเขาควรหาวิธีในการปกป้องเด็กจากการมึนเมายาเสพติดการกระตุ้นทางเพศ ฯลฯ